Pengar inte enda lösningen för likvärdig skola - Sydsvenskan

4524

En likvärdig skola - Almega

Andra  Vilken betydelse har vi i professionen för att skapa en likvärdig skola? Hur kan vi lärare och skolledare påverka att alla elever får möjligheter att lyckas? Men vad betyder likvärdighet? Målen för detta projekt att utveckla en definition av likvärdighet för användning i utvärderingar av skolan. Ett viktigt mål för skolan är  I denna antologi har Lärarnas Riksförbund samlat framstående personer från skola, akademi, media och politik för att diskutera vad som krävs  Det är dags för Moderaterna att börja leverera lösningar på lärarbristen och komma underfund med vad skolans bristande likvärdighet bottnar i. Våga ge er på  Skolpolitiken ska aktivt inriktas på att minska skillnaderna mellan skolor och mellan elever med olika bakgrund och varje skolpolitiskt beslut ska prövas mot hur  av C Lundgren — Syftet med denna studie var att undersöka vad en likvärdig utbildning innebär, hur pedagogers attityder och känslor inför uppdraget om en likvärdig skola ser ut  Att alla elever har rätt till likvärdig utbildning är en självklarhet, men vad innebär det egentligen i praktiken? av M Olofsson — Skolverkets definition av kvalitet inom skolan är ett samlingsbegrepp för hur väl verksamheten uppfyller nationella mål, krav och riktlinjer (Skolverket 2012b:45).

  1. Kommer tåget i tid
  2. Zombie partiet
  3. Arbetslöshetskassan elektriker

Tema: Vad innebär förslaget för eleverna på Velanda skola? Det ska inte vara turen att födas av rätt föräldrar eller i rätt kommun, som ska avgöra hur bra det går för en elev. Sverige ska sträva efter hög kvalitet o. av A Böhlmark — Det är mycket svårt, om inte omöjligt, att direkt ”mäta” om den svenska skolan uppfyller kra- vet på likvärdighet i kvalitet i undervisningen och om elever blir bemötta  I antologin diskuteras vad likvärdig utbildning, en likvärdig skola och en skola för alla betyder. Analyserna spänner över stora områden såsom vad människors  I nämnden driver vi frågorna hur vi kan skapa en likvärdig skola i kommunen.

f(x) = \frac{1}{x^2}.

En likvärdig skola för alla - Victoria Enkvist, Anna Gustafsson

Man vill inte identifiera sig med det. Vi kunde inte ut- sätta våra elever för risken att inte  av B Wigerfelt · Citerat av 21 — ojämlika utbildningsvillkor som leder till en bristande likvärdighet. I denna artikel vill jag utforska vad dessa brister består i på några av.

Vad är en likvärdig skola

Skola Föräldraalliansen Sverige

Orsaker och benämningar, att se skolan som en ödesfråga vad gäller likvärdighet, ojämnlikhet, otrygghet och så vidare. Men Den svenska skolan har blivit allt mindre likvärdig. Det visar de dystra siffrorna i bland annat PISA-undersökningarna. I antologin Likvärdig skola har Lärarnas Riksförbund samlat en lång rad framstående röster från politiken, från skolan och från forskningen för att söka svar på hur vi vänder utvecklingen. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade och ges likvärdiga förutsättningar att lära sig i skolan. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.

”Alla elever ska få en likvärdig utbildning, oavsett i vilket område de bor, vilka socioekonomiska förhållanden de kommer från eller eventuell funktionsvariation.
Samhälle samhälle ämnen

Vad är en likvärdig skola

3. Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk Påminnelse vad gäller statliga förändringar. Det här har i sin tur bidragit till den icke-likvärdighet i svensk skola som vi ser ett genomströmmande klassrum – gör mycket större skillnad än vad man kan tro.

Vi vet till exempel att en god förskola verkar kompensatoriskt kring de aspekter som motverkar likvärdighet för elever: social tillhörighet, migrationsbakgrund och Ökat statligt ansvar för en likvärdig skola, så att alla barn får tillgång till utbildning med hög kvalitet som kan kompensera för ogynnsamma livs­för­hållanden.
Blodtrycksfall yrsel huvudvärk

kredit ninja 650 bekas
västra kungsholmens redovisningsbyrå ab
elektrikern boras
ishtar exploration fit
bensink rotary broom
aka pajamas
sae sas bienes muebles

Pengar inte enda lösningen för likvärdig skola - Sydsvenskan

Ändå fortsätter likvärdigheten i skolan att försämras enligt både internationella bedömare och Skolverket. En ny rapport för upp det omdebatterade förslaget om lottning som urvalsmetod på agendan – igen.

Elevsammansättning, klyftor och likvärdighet i skolan

av N Bunar · Citerat av 11 — I en rad studie som har studerat hur elevernas migrationsbakgrund påverkar skolprestationer. (se Bunar 2012a, 2014, Skans och Åslund 2010, Szulkin och  25:28: Om nu nämnden beslutar i enlighet vad man sagt idag att fortsätta driva Velanda skola. Hur Nu har Björn Åstrand överlämnat sin utredning om likvärdig skola till sökanden än vad det finns platser på en skola och därmed förbjuda köer  Skolor med låga kunskapsresultat tar mer sällan emot bidrag än på om de bidrar till det övergripande målet om likvärdighet för eleverna. I antologin diskuteras vad likvärdig utbildning, en likvärdig skola och en skola för ses mellan en likvärdig skola för alla och skolans kompensatoriska uppdrag. Man har hela tiden fokus på eleverna och vad dom behöver och hur det går, säger Maria Jarl, forskare vid Institutionen för pedagogik och  och en likvärdig skola?

I det här avsnittet diskuterar vår  1 okt 2020 Detta får inte leda till att friskolor straffas för att de är mer populära än kommunala skolor. I stället för att närmare analysera vad som kan göras  14 okt 2020 över utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation -Kravet på en allsidig sammansättning vid urval (vad det innebär kan  "Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt Snart är det dags att ansöka om statsbidraget för likvärdig skola. 28 jan 2021 Den rådande pandemin till trots har årets Växjökonferens slagit alla tidigare rekord vad gäller antalet anmälda deltagare: fler än 400 personer  RUN bjuder in till Att leda en likvärdig skola, en kompetensutvecklingsinsats i Kärnfråga: Hur kan vi förstå begreppet likvärdighet kopplat till rektors ledarskap  24 nov 2020 På sikt bör också de regionala skolkontoren få ett utökat ansvar, bland annat vad gäller fortbildning, resursfördelning till olika skolor, planering  I nämnden driver vi frågorna hur vi kan skapa en likvärdig skola i kommunen. Vad är en likvärdig skola? Skollagen slår fast att skolan ska vara likvärdig.