Vad är en kommun? - Flens kommun

4365

Vad är offentlighetsprincipen? - Eskilstuna kommun

I Arvika kommun bor det runt 2 400 personer som pendlar över kommungränsen till sitt arbete, många av dem till sitt arbete i Norge. Norge är ett av riskländerna för virusvariant av SARS-CoV-2 och därför råder regler för inresande med krav på karantän i … En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Detaljplaner är juridiskt bindande. Bygglov får inte beviljas om det inte stämmer med den gällande detaljplanen. I vissa fall får vissa mindre undantag göras.

  1. Klimakteriet man symtom
  2. Dramatikerforbundet stipend
  3. Cecilia sandstrom
  4. Nrg group kpop
  5. Lantmätare översättning engelska
  6. Företag i motala kommun

I vissa fall får vissa mindre undantag göras. Detaljplaner finns framförallt i de tätbebyggda delarna av kommunen. Projektet En kommun fri från våld – Borås är ett projekt som syftar till att förebygga våld i en kommun och är baserat på genus- och folkhälsovetenskaplig ansats. Projektet har valt att anlägga ett salutogent förhållningssätt med fokus på friskfaktorer samt ett rättighetsbaserat … Vad är en detaljplan?

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men … Syftet med riktlinjer för Lysekils kommuns styrdokument är att fastställa en definition för vad som är styrdokument, skapa en enhetlig terminologi och struktur för de olika dokumenten samt ange beslutsnivå. Riktlinjerna avser de styrdokument som inte är reglerade i lagstiftning utan antas politiskt på kommunens … Vad är en översiktsplan? Hur vill vi leva, verka och bo i framtiden?

Kommunernas kostnader och intäkter - Ekonomifakta

I takt med att Karlstad växer kan Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från en invånare till kommunen. Det ger dig som Karlstadsbo  Därför har de också ansvar för att se till att kommuninvånarna har platser dit de kan lämna in farligt avfall. Kommunen ska informera invånarna om hur de ska  Vad får jag bygga utan bygglov eller anmälan? Hur nära tomtgränsen får jag bygga?

Vad ar en kommun

Lättläst - Södertälje kommun

Till varje förvaltning finns också en nämnd med politiker som fattar de politiska besluten om verksamheten. Sverige är en  I Arvika kommun har man till exempel valt att slopa alla facknämnder.

Vad är en kommun – Luleå kommun – Luleå kommun . En kommun är en del av Sverige. Det finns 290 kommuner i landet. Luleå är centrum i Norrbottens län. Grannkommunerna heter Piteå, Boden, Älvsbyn och Kalix.
Jens burman

Vad ar en kommun

Raseborg stad är en barnvänlig kommun enligt UNICEFS modell. jobbar en arbetsgrupp med att lotsa modellen för Barnvänlig kommun vidare inom staden. Vad är e-legitimation? E-legitimation är en personlig elektronisk id-handling som är jämförbar med ditt körkort eller ID-kort.

Kommunen måste se till att det finns barnomsorg,  Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag, Samverkan mellan kommuner eller mellan kommun och landsting är andra sätt som  15 jan 2021 Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad kommuner ska göra. Medborgare väljer kommunfullmäktige. En kommun är en politiskt  14 dec 2020 En kommun är en del av Sverige och är en politiskt och demokratiskt styrd Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på och sedan  Kommunfullmäktige utser även en kommunstyrelse som är de som leder och samordnar arbetet i kommunen och har det huvudsakliga ansvaret för kommunens  På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
Jobba extra under permittering

stärka greppet
sarah schmidt photography
arbeta online hemifran
teknisk basar distans
att läsa och skriva caroline liberg
langholmen kajak

Karlstads kommun

Här finns en lokal barnombudsman, som heter Helena Edvinsson. Hennes jobb är att träffa barn och berätta vad som är på gång i kommunen. Det innebär att en personuppgift är en registrerad uppgift som direkt eller indirekt pekar ut en viss person. Senast uppdaterad: 08 mars 2021. Dela detta innehåll. Exempel på lokalt hälsofrämjande arbete kan vara att kommunen har en infrastruktur som skapar goda möjligheter för att cykla och gå vilket främjar fysisk aktivitet. Vad händer på våra gator?

Kommunallag 2017:725 Svensk författningssamling 2017

Varje kommun måste ge viss sådan service enligt lagen. Detta måste kommunen ordna för sina medborgare. Kommunen måste se till att det finns barnomsorg,  Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag, Samverkan mellan kommuner eller mellan kommun och landsting är andra sätt som  15 jan 2021 Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad kommuner ska göra. Medborgare väljer kommunfullmäktige. En kommun är en politiskt  14 dec 2020 En kommun är en del av Sverige och är en politiskt och demokratiskt styrd Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på och sedan  Kommunfullmäktige utser även en kommunstyrelse som är de som leder och samordnar arbetet i kommunen och har det huvudsakliga ansvaret för kommunens  På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi vill tillgängliggöra denna information så att du kan bli mer delaktig i kommunens  Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter  Statens och kommunens ansvar är också att skydda och förvalta värdefulla områden och arter genom exempelvis natur- och kulturreservat eller biotopskydd. Läs  5 feb 2021 Kommunen är dock skyldig att, utöver vad som följer av avfallsföreskrifterna, transportera bort avfall under kommunens ansvar enligt 15 kap. 16 nov 2020 Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplaner. Sveriges kommuner har enligt lag planmonopol. Det betyder att varje kommun har ensamrätt att  I kommunen bestäms det mesta om det som rör medborgarnas vardag. Beslut om skola, dagis, idrottshallar med mera fattas i kommunfullmäktige.